Lipyi Hairroom

OUR STAFF
 

최고의 실력을 가진 준비된 디자이너들이 고객님의 완벽한 헤어스타일 연출을 위해 최선을 다합니다.
디자이너, 아티스트를 소개합니다.

Các nhà thiết kế sẵn sàng với kỹ năng tốt nhất sẽ cố gắng hết sức để tạo ra kiểu tóc hoàn hảo cho bạn.
Giới thiệu các nhà thiết kế và nghệ sĩ.

Designers with the best skills do their best to create the perfect hairstyle for you.
Introducing designers and artists.

lipyi hairroom

director

Lipyi Jung GIÁM ĐỐC DIRECTOR

 

 

경력을 살려 원하는 스타일링을 정확하게 파악해 연출해드립니다. 사소한 차이로 스타일링은 더욱 더 아름다워집니다.

Sử dụng nghề nghiệp của bạn, chúng tôi sẽ xác định chính xác và định hướng kiểu dáng bạn muốn. Với sự khác biệt nhỏ nhất, kiểu dáng thậm chí còn trở nên đẹp hơn.

With many years of experience, we can accurately identify and direct the styling you want.
A small difference makes the styling more beautiful.

lipyi hairroom

designer

Khải quang khải Nhà thiết kế DESIGNER

 

 

최고의 실력을 가진 준비된 디자이너들이 고객님의 건강한 모발과 완벽한 헤어스타일 연출을 위해 최선을 다합니다.  

Các nhà thiết kế được chuẩn bị với kỹ năng tốt nhất sẽ làm hết sức mình để tạo ra mái tóc khỏe mạnh và kiểu tóc hoàn hảo cho bạn.

Designers with the best skills do their best to create healthy hair and perfect hair style for customers.

lipyi hairroom

intern

NGUYEN THI MY TRINH Thực tập INTERN

lipyi hairroom

intern

TAE YEON KIM Thực tập INTERN

lipyi hairroom

intern

Sơn Tử Nghị Thực tập INTERN

{"google":["Raleway"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Raleway","Lato","Dancing Script"],"custom":["Noto Sans KR"]}