Lipyi Hairroom

 SALON SOLUTION
 

Một mái tóc đẹp bắt đầu từ nét đẹp bên trong.Sublimic đánh thức sức sống,
khôi phục vẻ đẹp tự nhiên bằng cách nuôi dưỡng từ sâu bên trong giúp tóc và da đầu khoẻ mạnh hơn. 
Trải nghiệm một mái tóc đẹp hơn bao giờ hết với Shiseido promotion Hair Care.

아름다운 헤어의 시작은 내 안의 아름다움에서부터 시작됩니다.
서브리믹은 두피와 모발의 강인한 힘을 길러 본연의 아름다움을 되찾기 위한 힘을 일깨워 줍니다.

시세이도 프로페셔널 헤어케어를 통해 이제껏 경험해 보지 못한 아름다운 헤어를 경험해 보세요.

The beginning of beautiful hair begins with the beauty inside of me.
Sublimic awakens the power to restore the original beauty by cultivating the strong strength of the scalp and hair.
Experience beautiful hair like you have never experienced before with Shiseido Professional Hair Care.

HAIR

시세이도만의 헤어 리포밍 테크놀로지가 적용된 손상정도에 따른 맞춤형 살롱 트리트먼트와 케어효과를
지속시켜줄 수 있는 홈케어 제품을 제공하여 모발이 가진 본연의 아름다움을 깨우는 케어 경험을 선사해 보세요.

Áp dụng công nghệ cải cách độc đáo chỉ có ở Shiseido, cung cấp liệu pháp chăm sóc tại salon
tuỳ theo  các mức độ hư tổn và các sản phẩm chăm sóc tại nhà có thể duy trì hiệu quả chăm sóc tóc,
mang đến một trải nghiệm mới, đánh thức vẻ đẹp tự nhiên của mái tóc bạn.

Provide a care experience that awakens the natural beauty of hair by providing customized salon treatment
according to the degree of damage applied with Shiseido's unique
hair reforming technology and home care products that can sustain the care effect.

어드밴스드 헤어 리포밍 케트놀러지가 적용된 모발 트리트먼트 시스템.
단 한번의 시술로도 오랜 시술 효과를 지속시켜 드립니다.

liệu trình điều trị tóc bằng cách áp dụng công nghệ tái tạo tóc tiên tiến.
Ngay cả một lần điều trị vẫn duy trì được hiệu quả.
Thích hợp cho những người:

A hair treatment system with advanced hair reforming technology.
With just one treatment, the treatment effect lasts for a long time.

다양한 모발 손상으로 인해 고민하시는 분

 

Những người đang gặp rắc rối bởi nhiều
loại hư tổn khác nhau

Who are concerned
about various types of hair damage

모발 내부 케어에도 관심을 가지고 관리하는 분

 

 Những người có sự quan tâm lớn
đến việc chăm sóc tóc

who are interested in hair internal care

 

살롱 시술 효과를 오래 지속하고 싶은 분

 

Những người muốn giữ hiệu quả của
dịch vụ khi thực hiện tại salon.

Those who want the salon treatment effect
to last for a long time

SCALP

시세이도만의 어드밴스드 스킨케어 테크놀로지를 활용한 두피 케어 제품으로, 두피 상태에 따라 선택이 가능한
헤드 스파 서비스 및 고객의 기분과 선호에 따라 제안이 가능한 아로마 오일, 세분화된 두피 고민을 해결해 주는
홈케어 제품을 제공하여 더욱 건강한 두피를 경험해 보세요.

Một sản phẩm chăm sóc da đầu sử dụng công nghệ  chăm sóc da đầu tiên tiến độc đáo của Shiseido.
Dịch vụ chăm sóc da đầu được chọn lọc  theo tình trạng da đầu khác nhau của mỗi người,
bên cạnh đó tuỳ theo sở thích và tâm trạng của khách hàngsẽ chọn ra tinh dầu aroma sao cho phù hợp nhất. 
Hãy thử cảm nhận một da đầu khoẻ mạnh cùng với các sản phẩm chăm sóc tại nhà.

It is a scalp care product that utilizes Shiseido’s unique advanced skin care technology.
It includes a head spa service that can be selected according to the condition of the scalp,
an aroma oil that can be suggested according to the mood and preference of the customer,
Experience a healthy scalp with home care products that solve detailed scalp concerns.

시세이도만의 아로마 및 마사지 테크닉을 활용한 헤드 스파가 건강한 두피 환경을 만들어 드립니다.

Liệu trình spa chăm sóc da đầu sử dụng hương thơm
Aroma và kĩ thuật mát-xa chỉ có ở shiseido giúp đem đến một da đầu khoẻ mạnh. 
- Thích hợp cho những người :

A head spa using Shiseido's unique aroma
and massage techniques creates a healthy scalp environment.

다양한 두피 고민을 가진 분

 

Có nhiều vấn đề  về da đầu

People with various scalp problems

아름다운 모발의 기초가 되는 건강한
두피환경에 관심을 가지고 관리하는 분

 

  Những người biết quan tâm và chăm sóc
tốt các vấnđề về da đầu sẽ giúp tóc
trở nên khoẻ mạnh

Who care about and care for a healthy scalp environment, which is the basis of beautiful hair

일상 생활에서의 스트레스로 인해 릴랙스,
리프레시가 필요한 분

 

Những người cần thư giãn hoặc
giải toả nhữngcăng thẳng trong cuộc
sống hàng ngày

who need relaxation and refreshment due
to the stress of daily life

HAIR & SCALP
ADVANCED

시세이도만의 헤어 리포밍 테크놀로지가 적용된 손상정도에 따른 맞춤형 살롱 트리트먼트와 케어효과를
지속시켜줄 수 있는 홈케어 제품을 제공하여 모발이 가진 본연의 아름다움을 깨우는 케어 경험을 선사해 보세요.

Áp dụng công nghệ cải cách độc đáo chỉ có ở Shiseido, cung cấp liệu pháp chăm sóc tại salon
tuỳ theo  các mức độ hư tổn và các sản phẩm chăm sóc tại nhà có thể duy trì hiệu quả chăm sóc tóc,
mang đến một trải nghiệm mới, đánh thức vẻ đẹp tự nhiên của mái tóc bạn.

혁신적인 코어 파워라이징 테크놀로지가 적용된
어드밴스드 솔루션. 변화를 느끼기 시작한 모발과 두피에 활기를 찾아 드립니다.

Áp dụng giải pháp tiên tiến với công nghệ cung cấp chất từ sâubên trong.
Đem lại cảm nhận sự thay đổi đầy sức sống cho tóc và da đầu.

Experience a care experience that awakens the natural beauty of hair
by providing customized salon treatments according to the degree of damage applied
with Shiseido's unique hair reforming technology
and home care products that can sustain the care effect.

헤어에 변화를 느끼기 시작한 분

 

Những người bắt đầu cảm thấy sự
thay đổi trên mái tóc của mình

who start to feel changes in their hair

힘 있고 윤기나는 탄력 있는 모발을 원하시는 분

 

Những ai muốn có mái tóc chắc khoẻ,
bóng mượt và có độ đàn hồi

Who want strong and shiny hair

숱이 적고 얇아지는 모발이 걱정인 분

 

Những ai lo lắng về mái tóc thưa và mỏng

who are concerned about
thinning and weakening hair

{"google":["Raleway"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Raleway","Lato","Dancing Script"],"custom":["Noto Sans KR"]}