Lipyi Hairroom

 HAIR CARE PRODUCT
chăm sóc tóc

SUBLIMIC AQUA INTENSIVE

모발 탄력 강화 및 수분 충전
건조하고 손상된 모발을 본연의 아름다운 모발로 되찾을 수 있는 힘을 일깨워 줌

Tăng cường độ đàn hồi của tóc và bổ sung độ ẩm.
Đánh thưc sức mạnh phục hồi tóc khô và hư tổn cho mái tóc khoẻ mạnh

Strengthens hair elasticity and replenishes moisture.
It awakens the power to restore dry and damaged hair to its original, beautiful hair.

SUBLIMIC LUINOFORCE

선명하고 빛나는 염색 모발, 윤기 있고 부드러운 느낌
염색 모발 컬러 지속력을 높임

Giúp tóc nhuộm giữ được màu trong suốt và sáng bóng,
tạo cảm giác bóng mượt và mềm mại. Giúp tăng độ bền cho màu nhuộm.

Vivid and shiny dyed hair, shiny and soft feeling
Increases the durability of dyed hair color.

SUBLIMIC AIRY FLOW
가볍고 부드러운 터치감이 느껴지는 모발
뻣뻣한 모발을 부드럽고 찰랑거리는 질감으로 바꾸어 줌

Mái tóc vào nếp và mềm mại,nhẹ nhàng. Giúp tóc khô cứng,
khó vào nếp trở nên mềm mại và sáng bóng

Hair that feels light and soft to the touch.
Transforms stiff hair into soft, shiny hair.

SUBLIMIC FUENTE FORTE

두피 고민에 맞는 전문적인 두피케어
아름다운 모발의 기초가 되는 건강한 두피 환경을 만들어 줌

Chăm sóc da đầu chuyên nghiệp phù hợp với các vấn đề về da đầu.
Một da đầu khoẻ mạnh sẽ giúp đem lại một mái tóc đẹp

Professional scalp care for scalp concerns
It creates a healthy scalp that is the basis for beautiful hair.

SUBLIMIC ADENOVITAL

변화를 느끼기 시작한 모발과 두피에 활기를
힘 있고 윤기나는 탄력 있는 모발을 만들어 줌

Đem lại cảm nhận sự thay đổi đầy sức sống cho tóc và da đầu.
Những ai muốn có mái tóc chắc khoẻ , bóng mượt và có độ đàn hồi

Revitalize the hair and scalp that have begun to feel the change.
Makes strong, shiny and elastic hair

THE O

IAU

SHISEIDO

CADIVEU

{"google":["Raleway"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Raleway","Lato","Dancing Script"],"custom":["Noto Sans KR"]}