{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/vv85sxqbd%2Fup%2F6397e2183c647_1920.png","height":70,"scroll":"https://cdn.quv.kr/vv85sxqbd%2Fup%2F6397e21bc06bc_1920.png"}
 • ABOUT
 • CONCEPT
 • STAFF
 • HAIRCARE
 • SOLUTION
 • PRICE
 • {"google":["Raleway","Lato"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
  섹션 설정
 • ABOUT
 • CONCEPT
 • STAFF
 • HAIRCARE
 • SOLUTION
 • PRICE
 • {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/vv85sxqbd%2Fup%2F618b238658bce_1920.png","height":50}

  more beautiful

  more stylish

  perfect hair care

  LIPYI HAIRROOM

   

  LIPYI HAIRROOM  Hồ Chí Minh. Vietnam.  립이헤어룸

  more beautiful,
  more stylish,

  LIPYI HAIRROOM

  립이 헤어룸

  We are

  Lipyi Hairroom, Ho Chi Minh.

  Tiệm làm tóc của chúng tôi, theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên, nghiên cứu và thiết
  kế những kiểu tóc có thể nâng cao hơn nữa vẻ đẹp của khách hàng.

  자연스러운 아름다움을 추구하는 립이 헤어룸은 고객님들의 아름다움을 더욱 살려드릴 수 있는  헤어스타일을 연구하고 디자인합니다.

  In pursuit of natural beauty, Lipyi Hairroom researches and designs hairstyles that can enhance the beauty of customers.

  Lipyi Concept

  Lipyi Hairroom, Ho Chi Minh.

  Các nhà thiết kế giỏi nhất làm hết sức mình với dịch vụ hoàn hảo. Nội thất giống với thiên nhiên và bầu không khí thoải mái cho phép bạn được điều trị trong một bầu không khí ấm cúng hơn.

  최고의 디자이너들이 완벽한 서비스로 최선을 다합니다. 
  자연을 닮은 인테리어와 편안한 분위기로 더욱 더 아늑한 분위기에서 시술 받으실 수 있도록 하였습니다. 

  The best designers do their best to provide the perfect service.
  It is designed so that you can receive treatment in a cozy atmosphere with an interior resembling nature and a comfortable atmosphere.

  Hair Care

  Lipyi Hairroom, Ho Chi Minh.

  Các nhà thiết kế với kỹ năng tốt nhất thể hiện cá tính của họ dựa trên kinh nghiệm của họ để cung cấp các dịch vụ làm hài lòng tất cả khách hàng. 

  최고의 실력을 가진 디자이너들이 각자의 경험을 바탕으로 개성을 발휘하여  모든 고객분들이 만족할만한 서비스를 제공합니다. 

  Designers with the best skills demonstrate their individuality based on their experiences to provide a service that can satisfy all customers.

  Salon Solution

  Lipyi Hairroom, Ho Chi Minh.

  Một mái tóc đẹp bắt đầu từ nét đẹp bên trong.Sublimic đánh thức sức sống , khôi phục vẻ đẹp tự nhiên bằng cách nuôi dưỡng từ sâu bên trong giúp tóc và da đầu khoẻ mạnh hơn.  Trải nghiệm một mái tóc đẹp hơn bao giờ hết với Shiseido promotion Hair Care.

  아름다운 헤어의 시작은 내 안의 아름다움에서부터 시작됩니다. 서브리믹은 두피와 모발의 강인한 힘을 길러 본연의 아름다움을 되찾기 위한 힘을 일깨워 줍니다.

  시세이도 프로페셔널 헤어케어를 통해 이제껏 경험해 보지 못한 아름다운 헤어를 경험해 보세요.

  The beginning of beautiful hair begins with the beauty inside of me. Sublimic finds the strength to restore the original beauty by cultivating the strong strength of the scalp and hair.

  Experience beautiful hair care that you have never experienced before with Shiseido Professional Hair Care.

  Price Table

  Lipyi Hairroom, Ho Chi Minh.

  Các nhà thiết kế được chuẩn bị với kỹ năng tốt nhất sẽ làm hết sức mình để tạo ra mái tóc khỏe mạnh và kiểu tóc hoàn hảo cho bạn.

  최고의 실력을 가진 준비된 디자이너들이 고객님의 건강한 모발과 완벽한 헤어스타일 연출을 위해 최선을 다합니다. 

  Designers with the best skills do their best to create healthy hair and perfect hair style for customers.

  헤어 디자이너
  최고의 실력을 가진 디자이너들이 함께합니다.

   

  NHÀ THIẾT KẾ TÓC 

  Các nhà thiết kế có kỹ năng tốt nhất luôn ở bên bạn.

   

  HAIR  DESIGNERS
  We work with hair designers with the best skills.

  more Besutiful

  more Stylish

  perfect Hair Care

  Our Staff

  Lipyi Hairroom, Ho Chi Minh.

  Các nhà thiết kế sẵn sàng với kỹ năng tốt nhất sẽ cố gắng hết sức để tạo ra kiểu tóc hoàn hảo cho bạn. Giới thiệu các nhà thiết kế và nghệ sĩ.

  최고의 실력을 가진 준비된 디자이너들이 고객님의 완벽한 헤어스타일 연출을 위해 최선을 다합니다. 
  디자이너, 아티스트를 소개합니다.

  Designers with the best skills do their best to create the perfect hairstyle for you.
  Introducing designers and artists.

  Our Staff

  JEI, Ho Chi Minh.

  Các nhà thiết kế sẵn sàng với kỹ năng tốt nhất sẽ cố gắng hết sức để tạo ra kiểu tóc hoàn hảo cho bạn. Giới thiệu các nhà thiết kế và nghệ sĩ.

  최고의 실력을 가진 준비된 디자이너들이 고객님의 완벽한 헤어스타일 연출을 위해 최선을 다합니다. 
  디자이너, 아티스트를 소개합니다.

  Designers with the best skills do their best to create the perfect hairstyle for you.
  Introducing designers and artists.

  Our Gallery

  Community 

  Các nhà thiết kế với kỹ năng tốt nhất thể hiện cá tính của họ dựa trên kinh nghiệm của họ để cung cấp các dịch vụ làm hài lòng tất cả khách hàng. 

  최고의 실력을 가진 디자이너들이 각자의 경험을 바탕으로 개성을 발휘하여 모든 고객분들이 만족할만한 서비스를 제공합니다. 

  Designers with the best skills demonstrate their individuality based on their experiences to provide a service that satisfies all customers.

  Contact 

  Gặp gỡ mái tóc mới của bạn trong tầm tay của một nhà thiết kế tóc hợp lý.

  센스 있는 헤어디자이너의 손끝에서 새로이 태어나는 당신의 헤어를 만나보세요.

  Meet your new hair style from a sensible hair designer.

  shop.  0286-271-2722

  mobile.  0389-347-027

  Lipyihairroom@gmail.com

  Where we are...

  23B Tôn Đức Thắng,
  phường Bến Nghé, quận 1, Tp
  Hồ Chí Minh. Vietnam.

  {"google":["Raleway","Lato","Dancing Script"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Raleway","Lato","Dancing Script"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}